Slohová práce patnáctiletého britského žáka, který měl v rámci zkoušky GCSE z angličtiny uvést popis místnosti, ve které se nachází, byla velmi stručná. Napsal pouze dvě slova: „Fuck off“.

Zkušební komise mu za tento výkon udělila kladné body za správné hláskování a schopnost formulovat myšlenku.

Rozhodl o tom Peter Buckroyd, vedoucí examinátor, který nabádá 3000 svých kolegů, aby postupovali stejně.

„Nebylo by správné neudělit za takový výkon žádný bod. Student prokázal alespoň nějaké schopnosti: minimálně schopnost základního strukturování myšlenek a správného slovosledu“ – uvádí examinátor pro britský tisk, a pokračuje „Je lepší napsat alespoň něco, než nechat prázdnou stránku!“.

GCSE nebo také General Certificate of Secondary Education je nejrozšířenější druh zkoušky, který v Británii a některých dalších zemích skládají žáci ve věku 14-16 let z angličtiny, matematiky a dalších předmětů. Jedná se o svého druhu „malou maturitu“, kterou ročně skládá na 780 tis. studentů.

Reakce školských orgánů na sebe nenechaly čekat: zatímco největší národní asociace examinátorů AQA se od postupu Petera Buckroyda distancovala, jiné jako např. Ofqual tvrdí, že je na examinátorovi, jakou zvolí metodiku hodnocení.

V inkriminované slohové práci zcela chyběla interpunkce. Peter Buckroyd k tomu dodává: „Kdyby žák použil vykřičník, byl by získal ještě víc bodů, protože by prokázal znalosti interpunkce“.

I přes dosažený bodový zisk však student u zkoušky propadl a bude se nejspíš muset před komisí projevit ještě jednou.