Jedné z nejmladších veřejných vysokých škol v ČR, Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, se v červnu podařilo akreditovat první obor vyučovaný formou kombinovaného studia.

Škola vznikla v roce 2004 transformací z VOŠ a nový kombinovaný obor Počítačové systémy se přidá k nabídce dalších 5ti oborů, které škola v rámci prezenčního bakalářského studia již nabízí. Dosavadní obory se věnují ekonomice a řízení, informatice a ošetřovatelství. Jejich absolvováním může student získat titul bakalář se zkratkou Bc.

V nově akreditovaném kombinovaném studiu bude výuka koncipována jako samostudium s prezenčními hodinami v pátek a v sobotu. Podle Hany Pospíchalové, vedoucí kanceláře rektora VŠPJ, jsou Počítačové systémy atraktivním tříletým bakalářským oborem s naprosto bezproblémovým praktickým uplatněním.

Škola studium nabízí zájemcům s alespoň roční praxí v oboru a při tom předpokládá, že do něj přijme 35 nových uchazečů. Přijímací zkoušky z matematiky v rozsahu střední školy se mají konat 14. srpna, uzávěrka elektronických přihlášek je 31. července. Začátek studia bude 29. září.