Čerstvě vystudovaní přírodovědci přebírali diplomy mezi exotickými zvířaty v ústecké zoologické zahradě. Slavnostní slib, který je součástí promoce, skládali v pavilónu šelem.

Významnému okamžiku v životě vysokoškoláků přihlíželo 250 rodinných příslušníků a známých. Nad předáváním diplomů dohlížela prorektorka univerzity Alena Chvátalová a děkan fakulty Stanislav Novák.

Hosté promoce se mohli například vypravit na jízdu okružním vláčkem po areálu zoologické zahrady. Slavnostní oběd, který je obvyklou součástí oslav po promoci, měli možnost absolvovat v místní restauraci.

Přírodovědecká fakulta, která na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně vznikla v roce 2005, má zájem o spolupráci se ZOO v Ústí nad Labem i do budoucna. Obě instituce jsou připraveny uspořádat další společné projekty a aktivity.