Podle severu Moje škola (mojeskola.net) by o nadané děti měli pečovat kvalifikovaní pedagogové, poučení o metodice moderního vzdělávání, zejména pak konkrétně o vzdělávání nadaných dětí. Tuto kvalifikaci lze získat v postgraduálních nadstavbových kursech či seminářích, ale ideálně by tyto dovednosti měly patřit ke standardní výbavě absolventů pedagogického studia.

Zkušenosti z celého světa ukazují, že extrémně nadané děti mají občas specifické problémy, především v oblasti socializace ve skupině vrstevníků. PhDr. Jana Jurášková napsala knihu „Základy pedagogiky nadaných“, která je prvním pokusem o vymezení speciálně pedagogické disciplíny zabývající se skupinou extrémně nadaných dětí.

„Tato kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů odhalování, poznávání, výchovy a vzdělávání nadaných jedinců“, uvádí autorka na obálce knihy.

Mezi speciální školy pro mimořádně nadané děti patří v ČR například Osmileté gymnázium Buďánka v Praze a škola Cesta k úspěchu v Praze, vybudovaná občanským sdružením Škola dětem. Do této školy jsou děti přijímány na základě výsledků IQ testů. Mezi odlišnosti od běžných škol patří, že zde neuslyšíte školní zvonek, známkuje se ústně, děti mohou volit během vyučování, čemu se chtějí věnovat, a v lavicích netráví celé dopoledne.