V červnu završilo své studium na pardubické univerzitě téměř 1 000 posluchačů, z toho 450 v magisterských a inženýrských programech. 18 z nich bude udělena rektorem Jiřím Málkem studentská cena I. a II. stupně. Ceny, jejichž součástí je i finanční odměna (v celkovém součtu bude rozdělena částka 110 tisíc korun), obdrží studenti za vynikající prospěch a kvalitu diplomové práce.

Příští týden čeká slavnostní promoce 35 absolventů magisterského programu na Fakultě zdravotnických studií a 162 novopečených inžnýrů z Dopravní fakulty Jana Pernera.

Součástí předávaných diplomů je na šesti pardubických fakultách i dvojjazyčný dodatek, tzv. Diploma Supplement, který doplňuje doklad o kvalifikaci zejména pro ty případy, kdy studenti usilují o zaměstnání nebo studium na jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství.

Začátkem letošního roku se pardubická vysoká škola rozrostla o sedmou fakultu (Fakulta elektroniky a informatiky), která bude připravovat odborníky v oblasti elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií.