Ekonomicky zaměřené vysoké školy s nabídkou manažerských studijních programů byly v projektu Eduniversal hodnoceny na škále 0 až 1000 promile, zároveň byly rozřazeny podle úrovně mezinárodního či regionálního vlivu do pěti kategorií. Nejlépe hodnocené s univerzálním mezinárodním vlivem získaly symbolicky pět palmových listů. Mezi tyto školy se zařadila i Vysoká škola ekonomická v Praze.

Z 1000 možných byla české univerzitě přidělena míra doporučení ve výši 423 promile. Nejlépe hodnocenou školou na světě se stala Harvard Business School (731 ‰). Mezi evropskými univerzitami zaměřenými na výchovu budoucích manažerů excelovala London Business School (675 ‰).

Vysoká škola ekonomická byla navíc nejlépe hodnocenou zemí ve východoevropském regionu, do kterého bylo zařazeno celkem 20 států. Hodnocení v rámci projektu Eduniversal neunikly ani další čtyři vysoké školy působící na území České republiky.

Pražská mezinárodní manažerská škola, Brno International Business School, CMC Graduate School of Business i Fakulta podnikatelská na Vysokém učení technickém v Brně obdržely symbolické tři palmy pro školy se silným vlivem v rámci regionu.

Mezi hodnotiteli projektu Eduniversal, do něhož byly zapojeny tisíce škol, jsou nezávislí experti z celého světa. Mezi kritéria hodnocení patřily např. mezinárodní vliv a pověst školy, kvalita výukových programů, kvalita vyučujících, ocenění získaná školou, akreditace školy na celostátní i mezinárodní úrovni, výsledky v důležitých žebříčcích či účast v různých mezinárodních sdruženích a organizacích.

České VŠ zaměřené na ekonomii hodnocené v projektu Eduniversal
Vysoká školaMíra doporučeníMezinárodní vliv (škála 1 až 5)
1. Vysoká škola ekonomická v Praze423 ‰5
2. Pražská mezinárodní manažerská škola124 ‰3
3. Brno International Business School84 ‰3
4. CMC Graduate School of Business, Čelákovice74 ‰3
5. Fakulta podnikateská, Vysoké učení technické v Brně56 ‰3

Zdroj: www.eduniversal.com