Letní jazykové kurzy, které jsou v poslední době stále oblíbenějším zpestřením letního dvouměsíčního volna, se od běžných kurzů pořádaných během semestru poněkud liší.

Slunce svítí, školní stres je pryč a chuť a čas naučit se něco nového je tak u mnohých podstatně větší. Letní kurzy ovšem nejsou pouhou zábavou a svým účastníkům mohou při zodpovědném přístupu přinést mnoho nových jazykových znalostí.

Výuce samozřejmě nemusíte obětovat celé léto, jednotlivé kurzy mají různou délku trvání od jednoho týdne až po několik měsíců. Mezi nejoblíbenější přitom patří právě kratší verze, například v podobě jednotýdenní intenzivní výuky, kde se studenti soustředí především na konverzaci a aktivní komunikační dovednosti.

Kurzy se dále liší rozdílným počtem účastníků, nejčastěji výuka probíhá v malých skupinkách čítajících šest až dvanáct studentů.

Letní kurz jako příprava na zahraniční pobyt

Velmi často prázdninových kurzů využívají studenti, kteří se v zimním semestru chystají na studijní či pracovní pobyt v zahraničí, žádané jsou též specifické kurzy, nabízející přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky typu FCE a CAE. Tyto kurzy se spíše než na konverzaci zaměřují na gramatiku, která patří k nejobtížnějším částem zkouškových testů.

Nejžádanějším jazykem je podle očekávání angličtina, velký zájem je též o výuku španělštiny, francouzštiny a němčiny. V poslední době ovšem přibývá zájemců o studium méně tradičních jazyků, jako jsou arabština nebo čínština.

Většinu klientů jazykových škol stále tvoří studenti středních a vysokých škol, ačkoli zájem o kurzy zaměřené na určitý obor, například tzv. „business english“ je rok od roku větší a do jazykových škol tak dochází stále více manažerů a pracovníků na vysokých pozicích. Podstatnou část klientů tvoří také maminky na mateřské dovolené.

Co se pokročilosti týče, může se do kurzů přihlásit jak úplný začátečník, tak pokročilý. Většina škol nabízí širokou škálu možných úrovní, do kterých zájemce o studium rozřadí na základě vstupních testů. Mezi nejznámější jazykové školy u nás patří například Presto, Tutor, Caledonian school nebo London Institute.