Včerejší podpis prezidenta Klause definitivně stvrdil, že příští školní rok bude posledním, ve kterém se studenti závěrečných ročníků středních škol vyhnou státní maturitě. Ta má odstartovat ve školním roce 2009/2010.

V prvních dvou přechodných letech bude státní maturita obsahovat dva předměty. Od roku 2012 však dostane konečnou podobu, což pro studenty znamená, že budou povinně maturovat z českého a cizího jazyka. Vedle toho si ještě budou volit mezi matematikou, informatikou a společenskovědním základem.

Ministr školství představil svoji vizi státní maturity v březnu. Již v dubnu schválila vládní legislativní návrh, jehož hlavním obhájcem byl ministr školství Ondřej Liška (SZ), Poslanecká sněmovna. Začátkem června řekli státní maturitě své ano i senátoři.

Původně měli státní maturitu skládat středoškoláci již letos. V roce 2007 však vládní koalice na poslední chvíli podepsala dohodu o odložení státní maturity. Stalo se tak především proto, že ve zkušebních maturitních testech se objevila řada chyb a nejasností v odpovědích.