Smlouvu o spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Hospodářskou komorou ČR podepsal v pátek 13. června rektor Richard Hindls a prezident organizace zastupující podnikatelskou sféru Petr Kužel. 

„Jednou z rozhodujících příležitostí a současně i prioritou dalšího rozvoje VŠE je posílení vnějších vztahů, zejména směrem k institucím a podnikatelské sféře. Spolupráci s Hospodářskou komorou ČR proto vítáme, “ uvedl profesor Richard Hindl.

Součástí spolupráce bude pořádání seminářů pro podnikatele, realizace průzkumů a odborných konzultací v oblasti veřejných financí, daňového práva či statistiky. Další formy spolupráce vyplynou z probíhajících jednání Hospodářské komory se zástupci jednotlivých fakult.

"Je logické, že Hospodářská komora České republiky jako subjekt zastupující českou podnikatelskou veřejnost právě v době, kdy se hovoří o nutných synergiích mezi vědou a byznysem, formalizuje své vztahy s odbornými a vysokými školami," dodal prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.