Plazma je nejrozšířenější formou látky ve vesmíru. Uvádí se, že tvoří až 99 % pozorované hmoty. Z tohoto důvodu nese chystaná přednáška název „Vesmír – svět plazmatu“. Role přednášejícího v anglickém jazyce se ujme zahraniční host, profesor Holger Kersten z německé z Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Přednáška bude doprovázena demonstracemi plazmatu vytvářeného elektrickými výboji efektně zářícího v široké škále barev a tvarů. Právě v tom spočívá jedinečnost přednášky.

"Vzhledem k technické náročnosti ji lze v celosvětovém měřítku zhlédnout jen ojediněle, zpravidla výhradně na světových vědeckých kongresech," upozornil docent Jan Píchal z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Na této fakultě, konkrétně na katedře fyziky, je pěstována fyzika plazmatu jako vědní obor.

Přednáška proběhne na zmiňované fakultě dnes od 19:00 hodin v rámci 23. sympozia o fyzice a technologii plazmatu.