Centrum má ambici zaměřit se na materiálový výzkum, který by pokrýval především oblast optiky optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechnologií.

Z konkrétních výstupů projektu zmiňují jeho autoři víceúrovňové a velkokapacitní paměti, zápisy informací, počítače na dlani, plně optické počítače, zařízení pro noční vidění, detektory, nové materiály pro baterie, fotoaktivní a samočisticí povrchy skel, vyšší pevnost materiálů, rozklad bojových a škodlivých látek, rozklad vody nebo skladování vodíku.

„Naše univerzita se dlouhodobě snaží o špičkovou spolupráci s vědeckými centry v České republice i v zahraničí. Výsledkem této spolupráce je naše rozhodnutí předložit projekt evropského centra excelence a požádat o evropské dotace pro jeho vznik a vybavení. Dle aktuálních informací z Bruselu bude na území naší republiky podpořen vznik tří až čtyř center. Mezinárodní centrum materiálového výzkumu Pardubice chce být jedním z nich," uvedl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

"Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu a dotační titul počítá s finančními prostředky v řádu miliard korun pro každý projekt, snažíme se aktivně a kvalitně celý projekt připravit společně s našimi partnery z Akademie věd a dalších univerzit. Velmi mne také těší podpora představitelů Pardubického kraje a města Pardubic,“ dodal rektor univerzity.

Rozsáhlost projektu dokládá dlouhý seznam partnerů pardubické vysoké školy. Těmi by se případně stala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta chemicko-technologická VŠCHT v Praze, oět Ústavů Akademie věd ČR a dva ústavy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Praze.