Nejedná se o klasickou výuku, děti se anglicky neučí tak jako v běžných školách, ale osvojují si jazyk při různých hrách a činnostech, které vyžadují verbální i neverbální komunikaci s učitelem. Formou nápodoby snáze pochopí význam používané slovní zásoby a naučí se reagovat na učitelovy výzvy, aniž by musely vědět, co přesně dané slovo znamená.

Metoda vytváří prostředí, které obvykle vzniká v bilingvních rodinách, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti sice ještě nezvládají samy formulovat věty, ale jsou schopny porozumět řeči. Cizí jazyk je pak osvojován stejně přirozeně jako řeč mateřská.

Udržet pozornost nejmenších je obtížné

Učitelé si s dětmi hrají, vymýšlejí pro ně pohádkové příběhy nebo si zpívají písničky, čímž jsou děti plně vtaženy do děje a mohou automaticky reagovat. Ve skupině je maximálně 8 dětí, každé z nich se bere jako individualita, proto se lektoři snaží jednotlivcům maximálně věnovat a vyzdvihovat jejich kvality. Všichni mají šanci vyniknout, s pochvalou se nečeká na samostatný projev, ale chválí se i za správný pokus nebo reakci.

Je známo, že je obtížné udržet pozornost dětí po dlouhou dobu, proto je výuka Wattsenglish soustředěna do bloků po pěti až deseti minutách, aby si děti mohly odpočinout. Podle potřeby se zařazují aktivity ve formě her spojených s pohybem nebo naopak činnosti zklidňující.

Při výuce se důsledně používá buď cílený jazyk nebo i účelně jazyk mateřský. Při užívání pouze cíleného jazyka učitelé uplatňují ve velké míře prostředky neverbální komunikace - gesta, mimiku, obrázky nebo různé předměty. Při kombinaci obou jazyků lektoři zřetelně označí dobu, po kterou se bude mluvit jenom cílenou řečí (například loutka, která nemluví česky a umí mluvit jen anglicky aj.) a na češtinu ve hře nereagují.

Metoda Wattsenglish užívá tyto principy:

- schopnost porozumět
- využití her a pohybu
- nepřímé učení
- rozvíjení představivosti
- střídání činností
- upevňování
- individuální přístup
- aplikace mateřského jazyka

Příprava lektorů

Metodu Wattsenglish vymyslel britský lektor Stephen Watts a je speciálně zaměřena na předškolní a mladší školní věk. K výuce je vhodné zvolit rodilého mluvčího, který děti nutí používat cizí řeč, což je v současné době pro mnoho mateřských škol nemožné, proto je výuka metodou Watssenglish přizpůsobena českým lektorům, kteří alespoň částečně umějí anglicky.

„Kurzy mohou být vedeny kmenovými učiteli MŠ, kteří mají zájem o výuku angličtiny a pro něž společnost Wattsenglish Ltd. zajistí kromě již zmíněné metodiky i kompletní výbavu (učebnice, interaktivní CD a DVD, obrázkové karty, osnovy atd.). Jako motivace pro děti pak slouží pravidelné návštěvy rodilého mluvčího rovněž vyškoleného společností Wattsenglish Ltd. a jednou ročně půldenní vzdělávací akce plná jazykových her a aktivit,“ popisuje autor metody Stephen Watts.

Program dostal v květnu 2007 akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň MŠMT akreditovalo program vzdělávání učitelů "Metodika výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní děti", který je určen pro učitele dětí z těchto věkových kategorií.

Bližší informace týkající se této metody se dozvíte na stránkách: www.wattsenglish.com