Vysvědčení o způsobilosti ke studiu na vysoké škole předá studentům ve středu velvyslanec SRN Helmut Elfenkämper. Maturitní zkoušku podle českých zákonů budou studenti skládat v příštím roce.

Německou maturitní zkoušku na pražské škole letos absolvovalo 21 Čechů a 17 Němců. Nejlepším studentům škola poskytuje možnost dosáhnout na stipendium na některé z německých vysokých škol.

Německá škola původně vznikla jako výhradně zahraniční škola určená dětem z německy hovořících rodin, v roce 2001 pak vznikla v jejím rámci Škola česko-německého setkávání jako soukromé osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v německém jazyce.

Odlišná kultura výuky a jiné vztahy

Zástupci školy uvádějí, že přítomnost německých učitelů přináší do tříd odlišnou kulturu výuky i vztahů mezi žákem a učitelem, rodiči a školou.

Žáci ukončují studium ve dvou krocích. Nejprve ve 12. třídě skládají německou maturitní zkoušku, o rok později je pak čeká česká maturitní zkouška, na níž jsou připravováni prostřednictvím povinných vyučovacích hodin a odborných seminářů.

Zatímco čeští studenti mohou získat německou maturitní zkoušku v Praze, němečtí studenti mohou dosáhnout na českou maturitu na svém území. V rámci projektu Pirna jim tuto možnost nabízí zdejší Gymnáziu Friedricha Schillera.