Vzdělávání seniorů je dnes již běžnou součástí studijní nabídky tuzemských vysokých škol. Studenti do univerzit třetího věku jsou přijímání z řad uchazečů důchodového věku s ukončeným středním vzděláním.

Masarykova univerzita v Brně nabízí studijní obory určené seniorům již šestnáctým rokem. V tomto akademickém roce navštěvovalo přednášky na druhé největší vysoké škole v České republice 1560 posluchačů. 159 z nich studium letos úspěšně ukončilo.

V základním kurzu se studenti zaměřují na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Přednášky pokrývají témata čtyř základních okruhů: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost.

Kromě toho nabízí univerzita seniorům i tématicky zaměřené kurzy (např. počítačové kurzy, jazykové kurzy, pohybově zaměřené, aktuální právní otázky nebo soudní lékařství). V průběhu akademického roku probíhají i mimořádné přednášky, v tomto roce například cyklus Rektorských přednášek

Když v tomto roce univerzita pořádala zápis do prvního ročníku základního kurzu, podařilo se jí kapacitu pro 200 naplnit během jediného dne. Je tedy vidět, že o vzdělání usilují i zástupci nejstarší generace.

Více o brněnské Univerzitě třetího věku naleznete na stránkách www.u3v.muni.cz