Poslední slovo při rozhodování o své životní dráze by měl každý vyřknout sám, ale poradit se neuškodí. Kromě rodičů, učitelů a kamarádů vám velmi cennou radu může poskytnout pedagogicko-psychologická poradna.

Dozvíte se tam, jaké máte studijní předpoklady, jaké jsou vaše silné a naopak slabé stránky, jaké povolání by se hodilo k vaší povaze. Jedná se samozřejmě pouze o konzultaci, to, co v pedagogicko-psychologické poradně uslyšíte, rozhodně není nutno brát jako soudní ortel.

Například Pražská pedagogicko-psychologická poradna nabízí pro žáky základních škol poradenství při rozhodování o studiu na víceletých gymnáziích, v rámci kterého se zjišťují studijní předpoklady dítěte pomocí testové baterie (český jazyk, matematika, všeobecné znalosti a osobnostní testy), a kariérové poradenství, které pomáhá s rozhodnutím týkajícím se volby studia na střední škole či učilišti (zkouška rozumových schopností, didaktické testy z češtiny a matematiky, zájmové a osobnostní dotazníky).

Jaký typ studia vám vyhovuje?

Pro studenty středních škol nabízí tato instituce poradenství v oblasti volby vzdělávací cesty po absolvování střední školy, při které pomocí komplexního psychologického vyšetření zjišťuje, jaký typ studia bude konkrétnímu studentovi vyhovovat, kde jsou jeho silné stránky a v čem má případné rezervy.

Nejbližší pedagogicko-psychologickou poradnu můžete nalézt například na stránkách Institutu pedagogicko psychologického poradenství (www.ippp.cz), kde se také o činnosti těchto poraden dozvíte podrobnější informace.