Ocenění musí splňovat kritérium maximální věkové hranice 40 let. Mladí badatelé musí být zároveň nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., DSc., PhD., DrSc.). V roce 2008 se budou prémie udělovat již posedmé. Ocenění Otto Wichterleho převezme letos 24 vědců. Návrhy na udělení prémií podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR.

Prémie byla nazvána jménem Otto Wichterleho (1913–1998) na památku a počest vynikajícího českého chemika, vynálezce měkkých kontaktních čoček, vědce světového formátu a čestného předsedy Akademie věd ČR. Diplomy k uděleným prémiím předá předseda AV ČR Václav Pačes, a místopředsedové AV ČR Jiří Drahoš, Jaroslav Pánek a Pavel Vlasák

Letos bude podruhé u této příležitosti udělena Cena časopisu 21. století. Měsíčník zaměřený na vědu chce tímto způsobem přispět k podpoře mladých vědců do 35 let.