Při odpolední akci nazvané Faraónovo putování se děti stanou faraónem, který při významné staroegyptské slavnosti navštíví místa zasvěcená nejvýznamnějším bohům. „Na každém místě vás přivítá kněží a zadá vám úkol spojený s bohem, kterému je místo zasvěcené. Po vykonání obřadu si můžete z místa odnést jeden obětní předmět,“ přibližuje dětské odpoledne vedoucí karlínského skautského střediska Václav Zeman.

Na osmi viditelných místech v Karlíně budou umístěna jednotlivá stanoviště. Na nich si kolemjdoucí budou moci vyzkoušet řadu aktivit, kterým se věnují členové skautských oddílů (např. lanová lávka, lukostřelba, keramika, poznávačka).

Faraónovo putování můžete začít kdykoli mezi 14. a 17. hodinou u prvního skautského stánku na Florenci před Billou.

Večerní festival SFINXfest se bude odehrávat v klubu Podsklepeno v Karlínském Spektru a začne od 18 hodin. Na festivalu vystoupí kapely Pláče kočka, Chaotic, Ahmed má hlad a zakončí jej ohňová show skupiny Infinitos.

46. skautské středisko Sfinx je členem organizace Junák svaz skautů a skautek ČR. Bylo založeno Pavlem Gütlem na jaře roku 1968.

„Naše činnost je převážně výchovná. Snažíme se nabídnout dětem přátelské prostředí a příležitosti k dalšímu rozvoji. Jako prostředek nám k tomu slouží především hry, debaty s dětmi, ale i systém výchovy příkladem a postupného přebíraní odpovědnosti ve skautských družinách, hry, debaty s dětmi, ale i systém výchovy příkladem a postupného přebíraní odpovědnosti ve skautských družinách,“ sdělil Václav Zeman, statutární zástupce.

Skautská organizace je založená na dobrovolnosti. Nikdo za práci v ní nemá žádnou materiální odměnu, a proto zde pracují jen lidé, kteří mají opravdu zájem. Většinou jsou to lidé prošlí skautskými oddíly. K tomu, aby vedli děti dobře, jim pomáhají kurzy a odborná školení, která musí absolvovat.

Oddíly mívají celoroční pravidelnou činnost. Schůzky zpravidla jednou týdně dvě hodiny. Jednou za tři týdny pak bývá akce o víkendu – jedno, dvou nebo třídenní. O prázdninách pak obvykle třítýdenní tábor.

Záštitu nad akcí převzala Městská část Praha 8.