Astronomická olympiáda má celkem tři kola - školní, korespondenční a finálové. V prvním kole pořadatelé obdrželi 5 771 prací z celkem 180 škol a institucí. Ve finálovém kole řešilo záludné úlohy 49 účastníků.

Zatímco žáci základních škol soutěžili ve dvou kategoriích (pro 6. a 7. ročník a pro 8. a 9. ročník) v Praze, finále středoškoláků z 1. a 2. ročníku se uskutečnilo v planetáriu J. Palisy v Ostravě. Ve všech kategoriích se nakonec z vítězství radovali žáci gymnázií.

Astronomická olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je připravována ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Děkanka Pedagogické fakulty této univerzity společně s docentem Zdeňkem Mikuláškem, jenž pronesl přednášku na téma Kdy nás Slunce zahubí?, předali finalistům diplomy a odměny. Tři nejlepší účastníci z každé kategorie si odnesli dalekohledy.

Vše o Astronomické olympiádě (i o minulých ročnících) naleznete na http://olympiada.astro.cz.

Vítězové jednotlivých kategorií pro rok 2008:
6. a 7 . ročník ZŠ - Jan Mazáč, Gymnázium, Komenského 5, Opava
8. a 9 . ročník ZŠ - Stanislav Fořt, Gymnázium, Nám. Františka Křižíka 860, Tábor
1. a 2 . ročník SŠ - Michaela Káňová, Gymnázium Písnická, Praha 4-Kamýk