Akademický senát zvolil Josefa Hynka kandidátem na rektora jednohlasně již v únoru. Letitý děkan Fakulty informatiky a managementu se však funkce ujme právě až po jmenování prezidentem Václavem Klausem.

Funkci rektora královéhradecké univerzity dosud vykonávala Jaroslava Mikulecká. Docent Josef Hynek bude rektorem Univerzity Hradec Králové po funkční období 2008-2012.

„Jsem rád, že mé jmenování přichází dva týdny poté, co se Fakulta informatiky a managementu přestěhovala do své vlastní a zcela nové budovy v univerzitním areálu. Byl to významný cíl, se kterým jsem šel do voleb jako děkan a nyní se tedy již budu moci začít plně věnovat povinnostem rektora. Bylo by skvělé, kdyby se mi podařilo i toto volební období skončit s podobně hmatatelným výsledkem,“ uvedl novopečený rektor ke svému jmenování.

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., (42 let) působí na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kde také od roku 2002 zastává funkci děkana. Na hradecké univerzitě pracuje již od roku 1991, v letech 1995 až 1997 byl například proděkanem pro studijní záležitosti, poté působil jako proděkan pro vědu a rozvoj.