Učitelé na škole v západoanglické vesničce Kerry objevili v rybářství užitečnou metodu, která pomáhá jejich žákům ve větší soustředěnosti a v rozvoji sebedůvěry.

Jelikož škola vzdělává děti z nefunkčních rodin, žáky s výchovnými problémy nebo s poruchami učení, není pro zdejší pedagogy snadné získat si pozornost žáků v průběhu výuky. Poté, co se žáci začali věnovat rybaření, zaznamenala škola značný pokrok.

Ředitel školy Rob Davis si myslí, že díky zkušenostem s rybařením se žáci dokáží lépe koncentrovat a přizpůsobit se proměnlivým situacím. Pedagogové si všímají i dalších pozitivních účinků, které připisují zálibě v lovu ryb. Žáci - rybáři lépe zvládají svůj temperament, zaznamenávají pokrok v hodinách matematiky a lépe si osvojují práci na počítači.

S nápadem zřídit na škole rybářský klub přišel výchovný poradce David Hobbs. Jeho nápad si místní žáky získal. "Beru to jako relaxaci a rybaření si užívám. Mnoho jsme se toho o rybaření naučili. Myslím si, že v tom budu pokračovat i poté, co opustím školu," říká například šestnáctiletý Nicky Price.