Disaster Prevention System (DIP), jehož autory jsou Petr Heinz, Tomáš Kocyan a Dalibor Janckulík (tým vede Ing. Jana Martinovič), slouží jak k prevenci a predikci následků škod vzniklých na základě přírodních živlů, tak i k vyhledání řešení při úniku nebezpečných látek do životního prostředí a ke zmírnění dopadu na ekosystém.

Celosvětové finále bude v Paříži

Finále soutěže proběhlo v sídle společnosti Microsoft za účasti čtyř studentských týmů z celé republiky. Kromě ostravského týmu se do něj probojovala i společná sestava studentů Univerzity Karlovy a SPŠSE Liberec, studenti z Technické univerzity v Liberci a z Masarykovy univerzity v Brně. Celosvětové finále se koná v červenci v Paříži, vloni proběhlo v Soulu.

Soutěž Imagine Cup má celkem devět kategorií. Národní české finále se však koná pouze mezi softwarovými návrhy. V ostatních kategoriích studenti soutěží většinou on-line přímo s mezinárodními konkurenty.

Letošní sedmý ročník soutěže je tématicky zaměřen na životní prostředí. Řídí se mottem "Představte si svět, ve kterém technologie přinášejí trvale udržitelné životní prostředí".

„Jsem rád, že i v letošním roce může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořit studenty, kteří se rozhodli zúčastnit mezinárodní soutěže Imagine Cup. Studenti, kteří se aktivně snaží zapojit do podobných projektů a sbírají nové zkušenosti i v mezinárodním měřítku, jsou lépe připraveni na další profesní život,“ řekl na adresu soutěže ministr školství Ondřej Liška.