Tématem tohoto (již čtvrtého) ročníku jarní filosofické konference je fenomén světa v novověké filosofii, problém pochopení vztahu člověka a světa jako vztahu subjekt - objekt a pokusy o překonání tohoto pojetí ve 20. století. Na konferenci promluví mimo jiné Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., Karel Novotný, M.A. Ph.D., Mgr. Jindřich Karásek, Ph.D.

Předchozí ročníky konference měly také velmi zajímavá filosofická témata. Zabývaly se filosofií Friedricha Nietzcheho, Emmanuela Lévinase a Hegelovou Fenomenologií ducha.

Konference je veřejně přístupná všem zájemců a není ani nutné se předem registrovat. Aula, kde se koná, se nachází v Jinonicích, v jedné z budov UK, kde kromě Fakulty humanitních studií naleznete také pracoviště Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd a Centra pro otázky životního prostředí. Dostanete se tam metrem – trasa B, zastávka Jinonice.

Program konference naleznete zde.