Především kronikám vděčíme za to, že dnes víme, co se před dvěma sty lety ve Stonařově odehrálo. Ve chvíli, kdy se místní chystali na tradiční nedělní mši do kostela, uslyšeli ohlušující ránu připomínající výstřel z děla. Následně měli možnost sledovat téměř 8 minut trvající déšť meteoritů. Na zem dopadlo 200 až 300 kamenů. Svědci události popisovali i náhlou přítomnost zápachu.

Zásluhy na zdokumentování celé události jsou připisovány především řediteli vídeňských přírodovědných sbírek, doktoru Karlovi Schreibersovi, jenž sbíral meteority a s neobvyklým úkazem spojené informace. K pádu meteoritů v okolí Stonařova došlo paradoxně teprve 5 let poté, co vědecká obec přijala teorii o možnosti existence meteoritů.

Přestože hmotnost většiny nalezených kusů nepřesahovala pár desítek gramů, nejtěžší kus vážil šest kilogramů.

Stonařovské meteority jsou v odborné terminologii řazeny mezi tzv. HED achondrity. S největší pravděpodobností pocházejí z planetky Vesta. Podle nejnovějších výzkumů hornina stonařovského meteoritu vznikla již před 4,5 miliardy let.

Déšť meteoritů připomíná výstava a setkání badatelů

Stonařovské meteority jsou rozmístěny ve sbírkách po celém světě. U nás se s nimi můžeme setkat v pražském Národním muzeu, v brněnském Moravském zemském muzeu či Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Právě posledně jmenované muzeum připravilo společně s Městysem Stonařov rozsáhlý projekt, jenž připomíná dvousetleté výročí hromadného pádu meteoritů. V rámci projektu Stonařov 1808-2008 probíhá výstava Poslové z vesmíru, kde jsou vystaveny exponáty v podobě meteoritů z celého světa. Dnešního programu k dvoustému výročí se zúčastní přední čeští odborníci na meteoriku a meteorickou astronomii.