Mezi školami však existují výjimky, kde je výtvarné činnosti žáků věnován dostatečný prostor v rámci samotných vyučovacích hodin. Jednou z nich je i Základní škola Petřiny sever s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel.

Děti zde přicházejí do styku s různorodými praktikami a technikami výtvarné činnosti. Pracují s keramikou, dřevem, textilem i jinými netradičními materiály. Učitelé se snaží u žáků rozvíjet především tvořivost. Skutečnost, že většina dětských děl je vystavena přímo v prostorách školy, poskytuje dětem zážitek z pocitu dobře vykonané a oceněné práce.

"To, co se s velkou pompou zavádí do školy pod hlavičkou Školního vzdělávacího programu, u nás funguje už velice dlouho. Děti jsou vedeny k tvořivému a samostatnému řešení problémů, k vnímavosti, empatii, k respektování odlišností a hlavně k zodpovědnosti za výsledky své práce a svého konání vůbec," říká učitelka petřinské školy Halina Suková.

Úspěšný může být každý

Děti často pracují na dlouhodobých projektech. Občas tvoří i v přírodě, která zajisté poskytuje jedinečnou inspiraci. Jejich nejlepší díla jsou prezentována na výstavách a vernisážích pořádaných školou. "Vzhledem k veliké nabídce činnosti má každé dítě šanci být v něčem úspěšné," dodává Halina Suková.

"Rozšířená výuka výtvarné výchovy znamená, že žáci mají tři hodiny týdně místo dvou, ale kromě toho výtvarničí v povinně volitelných předmětech, jako jsou užité výtvarné činnosti, grafika, tvorba modelů na módní přehlídku, keramika, práce se dřevem. Dále mohou mít ještě nepovinné výtvarné předměty a kroužky," říká Petr Blažka, učitel zeměpisu a přírodopisu. V konečném součtu mohou mít děti ve škole až sedm vyučovacích hodin výtvarné výchovy týdně.

Budoucí šesťáky výtvarné třídy bude základní škola v Petřinách vybírat tento pátek v náhradním kole talentových zkoušek. Přihlášky od žáků obdařených šikovností na výtvarnou činnost přijímá škola na adrese skola@zspetriny.cz. I v případě, že k vám tato zpráva dorazila pozdě, neváhejte a přesto kontaktujte školu.