Někdy totiž může člověk právě přemírou snahy učit se do poslední chvíle, nevhodným pojetím formálních stránek maturitní zkoušky (i umět se vhodně obléknout je bonus navíc) nebo nevhodnou nonverbální komunikací (odevzdanost, apatičnost) „vymazat“ hodně z toho, co se pracně naučil. Takže kromě toho, že si dokážete odpovědět na všechny maturitní otázky, počítejte také s následujícími faktory:

1. Buďte svěží a odpočinutí – dojem vitality účinkuje při posuzování velmi pozitivně. S tím souvisí fakt, že večer před maturitou se už nic nenaučíte a je daleko rozumnější pořádně si před dnem D odpočinout.

2. Svátečně se oblečte – ukažte, že maturitu berete vážně. Prokazujte vlastní osobitost vědomostmi a schopnostmi, nikoliv vzhledem. K tomu slouží maturitní večírek:).

3. Nezapomeňte na svou skromnost – dávejte najevo hlavně vědomí toho, že za každým studiem je hlavně silná vůle a pracovní píle.

4. Usmívejte se – dáváte tím najevo vstřícnost, ochotu a otevřenost, tedy velmi důležité postoje v jakémkoli sociálním vztahu.

5. Dívejte se zkoušejícímu do očí – signalizujete upřímnost, čestné úmysly, zdravé sebevědomí a také to, že víte, co říkáte.

6. Mluvte nahlas a srozumitelně – také tohle působí sebevědomě. Z tichého kuňkání si lze nejlépe odvodit odevzdanost a nezájem, čehož určitě nechcete dosáhnout. Ovšem všeho s mírou, na komisi rozhodně nekřičte a zejména šetřete vzletnými gesty.

7. Máte-li trému, klidně se k ní přiznejte – má ji totiž každý, takže pouze přiznáte to, co komise dobře ví. Tím ze sebe tohle břemeno částečně shodíte a dáte najevo, že jste schopni s nadhledem zvládat krizové situace.

8. Vyhněte se pláči, hysterii a dalším silným citovým projevům, pokud je to jen trochu možné – zkoušející by je mohl chápat jako citové vydírání nebo agresivitu.

9. Nestavějte svůj úspěch u maturity na soucitu. Maturitní komise rozhodně nebývá nepřátelská a rovným jednáním s ní dosáhnete úspěchu daleko lépe.

10. Pokud nerozumíte položené otázce, zeptejte se a nechte si ji vysvětlit – žádný učený z nebe nespadl a je klidně možné, že se zkoušející nevyjádřil dostatečně srozumitelně (je to také omylný člověk). Odpovídat a nevědět na co, je dost velký risk.

11. Nebojte se přiznat, že něco nevíte – upřímné doznání je polehčující okolnost. Také tím dáte zkoušejícímu možnost položit vám jinou otázku.

12. Snažte se používat vlastní hlavu. Ne všechny otázky u maturity jsou záludné a není třeba v nich za každou cenu hledat tajemství.

13. Dávejte pozor na výslovnost a na stylistickou úroveň svého jazykového projevu – svědčí o úrovni vaší přípravy a dodává jí to punc samozřejmosti.

14. Snažte se, aby váš projev nepůsobil chaoticky, ale strukturovaně – od obecného přejděte ke konkrétnímu, příklady uvádějte až nakonec, držte se tématu (pokud mu rozumíte) a nepřeskakujte libovolně mezi jednotlivými myšlenkami. Předejdete tak zbytečnému neporozumění, což je u ústní zkoušky totéž co „nevyhověl“…

15. Neskákejte zkoušejícímu do řeči, pokud vám chce k danému tématu něco říct – je možné, že značnou část zodpoví za vás. Nespoléhejte na to ale v případě, pokud dostanete jasně najevo, že zkoumat se budou hlavně vaše názory.

16. Pokud tématu nerozumíte, snažte se v hovoru plynule přejít na téma, kterému rozumíte nebo které máte lépe připravené – zkoušejícímu to nejspíš neunikne, ale ne vždy tomu zamezí. Nemělo by to být příliš okaté, přechod musí mít určitou logiku.

17. Nebojte se projevit smysl pro humor – prokážete svou mentální suverenitu a samostatnost myšlení (ovšem vyplatí se předem otipovat zkoušejícího – ne každému je smysl pro humor vlastní).

18. Buďte aktivní a vstřícní: můžete zkoušejícímu nenápadně polichotit, vyjádřit úžas nebo překvapení– je to také jenom člověk. Velmi taktně, ovšem.

19. Zdůrazňujte svůj zájem o daný předmět a o případné prohlubování znalostí v něm na vysoké škole. Využijte svých několikaletých zkušeností s učiteli z vaší školy. Každý z nich je trochu jiný a určitě jste si zvykli na to, že v komunikaci s nimi musíte volit odlišný přístup.

20. Neznáte-li všechny učitele, které budete mít v komisi, informujte se na ně u spolužáků, kteří s nimi přicházeli pravidelně do styku. Informujte se na všechny členy zkušební komise, tedy i na jejího předsedu, kterého znát nebudete. V jiné situaci je maturant, který má předsedu komise matikáře a maturuje z dějepisu a základů společenských věd, v jiné je ten, kdo maturuje z matematiky a fyziky.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.