Projekt Pirna byl zahájen ve školním roce 1998/99, s jeho přípravou se však začalo již o dva roky dříve. Dvojnárodnostní studium absolvují žáci po dobu šesti let. V posledním ročníku skládají maturitní zkoušku.

Zájemci o studium ve dvou jazycích musí projít výběrovým řízením, které zajišťuje děčínské gymnázium.

Výuka je charakteristická tím, že ve třídách je zastoupen přibližně stejný počet českých i německých žáků. Vedle povinné němčiny a češtiny je zajištěna i výuka anglického či francouzského jazyka. Čeští žáci jsou ubytováni na internátě, kde pobývá i část jejich německých kolegů.

Dvojjazyčný program má již desítky absolventů

Po složení maturity, jejíž součástí je povinně i předmět Český jazyk a literatura, mohou absolventi projektu pokračovat na vysokých školách v České republice i v Německu.

V česko-německém programu už odmaturovaly tři ročníky. Na Gymnáziu Friedricha Schillera studuje 178 žáků, z toho 82 českých. Na škole působí i osmnáct českých učitelů.