Projekt Jaro Evropy má za cíl povzbudit základní a střední školy, aby si vyhradily alespoň den pro organizaci akcí zaměřených na debatu o evropských tématech. V tomto roce je kampaň provázána s iniciativou Evropský rok mezikulturního dialogu.

Školáci jsou proto motivováni k dialogu k dialogu mezi různými kulturami. Zároveň by si v rámci aktivit spojených s Jarem Evropy měli více uvědomit kulturní rozmanitost kontinentu.

O Evropě debatují se školáky politici

Tým Jara Evropy dále vybízí představitele veřejného života, zejména lokální, národní a evropské politiky, aby navštívili školy a diskutovali s žáky o evropských tématech a problémech.

Školáci naopak získají možnost sdělit své postřehy a názory zodpovědným činitelům. Kromě samotných návštěv škol diskutují evropští politici se školáky prostřednictvím on-line debat.

V letošním školním roce probíhá projekt Jaro Evropy od 25. března do 30. června 2008. Do projektu se již zapojilo téměř 5 tisíc škol.