Nejdůležitějším výrazovým prostředkem znakového jazyka je postavení rukou. Jde o kombinaci pohybu ruky a postavení prstů. Různé znaky se vyjadřují buď pouze jednou, nebo oběma rukama. Význam výrazu je ovšem nesen i nemanuálně (mimikou, pohyby a pozicí hlavy a horní části trupu).

Výuka u dětí obvykle začíná vysvětlením základních pokynů, které jsou nutné k tomu, aby rodiče svým dětem mohli sdělit, co smí a co ne, a vyvarovat se tak riziku nebezpečných situací.

Velmi důležité je v průběhu výuky co nejdříve začít znakovat ve větách, a nepoužívat pouze jednotlivé znaky. Například otázka se tvoří změnou slovosledu (znakosledu), změnou mimiky a změněným pohybem a pozicí hlavy a horní části trupu.

Naučit se znakový jazyk je velmi důležité nejen pro neslyšící dítě, ale také pro jeho rodinu a nejbližší okolí, aby mohli s dítětem komunikovat. Znakový jazyk se samozřejmě učí také sociální a pedagogičtí pracovníci, kteří spolupracují s neslyšícími.

V současné době se ale čím dál více lidí učí základům znakového jazyka, i když k tomu nejsou nuceni profesní orientací či přítomností neslyšícího člověka ve svém nejbližším okolí.

Znakovou řeč se lze učit i interaktivně

Do kurzu znakového jazyka se můžete přihlásit například na serveru Znakovky.cz. Učit se můžete také z CD-ROMů, vytvořených Unií neslyšících Brno (člen Českomoravské jednoty neslyšících). Odkaz najdete na stránkách www.kurzznakovereci.cz, kde si můžete dokonce stáhnout některé základní znaky do mobilu. Užitečným informačním portálem je i www.ruce.cz.

Specialitou jsou také kurzy znakového jazyka pro slyšící nemluvňata, které mají umožnit lepší komunikaci s dítětem ještě předtím, než si osvojí mluvenou řeč. Více informací naleznete na stránkách www.babysigns.cz.