Již dnes odstartuje akce s názvem Brněnské dny Ernsta Macha 2008 workshopem v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Workshop je věnován tematice, jíž se ve svém díle zabýval Ernst Mach - konkrétně mechanice, atomům a filosofii.

Dílu významné osobnosti evropské vědy bude věnována i páteční konference v Nové radnici, na níž se vystoupí i zahraniční akademici. Konference se zaměří na mechaniku, kosmologii i filozofii. Jedním z témat bude i vztah Ernsta Macha k jeho významným současníkům, mezi něž patřil i Albert Einstein.

V sobotu zakončí Machovy dny slavnost, na níž bude odhalen reliéf Ernsta Macha v Brně-Chrlicích za účasti představitelů pořadatelských institucí konference "Mach - Fyzika - Filosofie", Univerzity Graz a Ernst-Mach-Institut Freiburg.

Pořadateli zmiňovaných akcí jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Akademie věd ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, statutární město Brno spolu s městskou částí Brno-Chrlice.

Filozof i přírodovědec

Ernst Mach se narodil 18. února 1838 v Chrlicích u Brna. Proslavil se jako vědec s širokým rozhledem i jako uznávaný pedagog. Ernst Mach byl například rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity. Nejvýraznější se Mach zapsal do dějin fyziky a filozofie. Razil zásadu, že za pravdivé lze považovat pouze to, co je empiricky dokázáno.

Ve středoškolské fyzice by jménu Ernsta Macha neměl uniknout prakticky žádný student. Právě chrlický rodák je totiž původcem tzn. Machova čísla, které udává poměr rychlosti tělesa a rychlosti zvuku. Při výuce předmětu fyziky se používá například Machovo kyvadlo nebo vlnostroj.