Test studijních předpokladů absolvuje v závěru tohoto týdne celkem více než 26 tisíc uchazečů. Jelikož nezanedbatelnou část studentů Masarykovy univerzity tvoří i mladí lidé ze Slovenska, letos univerzita poskytla slovenským uchazečům možnost vykonat zkoušky v Bratislavě.

Čeští uchazeči si mohli konkrétní termín složení zkoušky vybrat sami, a to volbou přímo v elektronické přihlášce. "Z nabízených tří dnů měli uchazeči největší zájem o pátek a nejmenší o neděli. Až na část zájemců o páteční termín jsme mohli vyhovět naprosté většině uchazečů v jejich preferencích termínu TSP," uvedla koordinátorka pro přijímací řízení Helena Klimusová.

Oproti loňsku mají letos studenti na vypracování Testu studijních předpokladů (TSP) více času. Současně došlo ke snížení počtu oddílů testu. Test studijních předpokladů letos prověřuje verbální, symbolické, analytické myšlení a úsudek, numerické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Otázky jsou rozčleněny do 7 subtestů po 10 otázkách.

Uchazeči se mohli připravit na internetu

TSP si mohli uchazeči letos poprvé vyzkoušet nanečisto na internetu, kde univerzita zpřístupnila otázky ze starších variant testů.

Test studijních předpokladů, který univerzita využívá již od roku 2003, je mnohdy omylem zaměňován za test Obecné studijní předpoklady, který absolvují účastníci Národních srovnávacích zkoušek. Jednadvacet fakult po celé republice letos vyžaduje test Obecné studijní předpoklady povinně. Řada dalších fakult k jeho výsledku přihlíží.