Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického je společně s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice jedinou institucí zaměřenou na oblast dopravy. Shodou okolností je vznik obou fakult datován k roku 1993.

Náplní mezinárodní konference, kterou fakulta připravila na 12. až 13. května, budou přednášky v češtině, slovenštině a angličtině, v rozsahu šesti tématických okruhů:

  • strategie univerzitního vzdělávání v dopravě a telekomunikacích
  • inteligentní dopravní systémy a telekomunikace
  • rozvoj infrastruktury a dopravních prostředků
  • regionální dopravní systémy
  • člověk a doprava
  • logistika v dopravě a telekomunikacích


"Cílem konference je umožnit předním odborníkům přednést své názory na problémy týkající se jednotlivých tématických okruhů, přispět k jejich bližšímu seznámení s naší fakultou a vytvořit podmínky pro hlubší spolupráci v oblasti dopravy a telekomunikací," uvedl k chystané konferenci děkan fakulty Petr Moos.

Fakulta dopravní, která nabízí studijní obory na bakalářském, magisterském i doktorském stupni, je jednou ze sedmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. V blízké době by se však měl rozrůst počet fakult univerzity na osm. ČVUT totiž připravuje vznik fakulty zaměřené na výuku informatiky.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.