Součástí slavnostního aktu bude i přednáška vyznamenaného akademika na téma "Autocratic, Democratic, and Optimal Government" v angličtině. Jedním z ústředních témat Niskanenovy tvorby je ekonomická analýza byrokracie.

Americký ekonom William A. Niskanen bude od roku 1991 již dvacátým držitelem titulu "čestný doktor ekonomie" z Vysoké školy ekonomické. Tentokrát škola udělí čestný doktorát po roční pauze.

V minulých letech jej získali i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii nebo současný český prezident Václav Klaus. Titul uděluje rektor univerzity, jímž je v současné době profesor Richard Hindls, na návrh Vědecké rady VŠE.

Dalším významným oceněním, které uděluje Vysoká škola ekonomická, je Medaile Aloise Rašína. Tradice udělování této medaile vznikla v roce 1999. Ocenění je určeno osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Medaile má již 13 nositelů.