Mezinárodní stipendium L'Oreal - Unesco Pro ženy ve vědě obdrží pět vedkyň, které výrazným způsobem přispěly k vědeckému poznání. Budoucí laureátky, které budou slavnostně vyhlášeny v březnu 2009 v Paříži, obdží stipendium ve výši 100 tisíc amerických dolarů. Jedna z kandidátek bude navržena i za Českou republikou. Vybrána bude Českou komisí UNESCO a Akademií věd ČR.

Výzvu k podávání nominací pro rok 2009 již vyhlásila společnost L'Oreal společně s organizací UNESCO.

Odměňovány jsou i nejlepší české vědkyně

Kromě mezinárodního programu má stipendium L'Oreal Pro ženy ve vědě (For Women in Science) i svá národní kola ve více než 35 zemích světa. V České republice proběhly již dva ročníky stipendijního programu. Celkem bylo oceněno šest vědkyň, v každém roce tři.

Naposledy, v lednu 2007, obdžela stipendium Marta Kalousová, Jana Roithová a Petra Šauli. Kromě společensky významného ocenění si vítězné laureátky přišly i na finanční částku 180 tisíc korun.

Na národní stipendium mohou aspirovat vědkyně, které se podílejí na výzkumu v oblasti živých nebo materiálních věd, splňující horní věkovou hranici 35 let.