Slezskou univerzitu dosud tvořily dvě fakulty, a to Filozoficko-přírodovědecká fakulta sídlící přímo v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta se sídlem v Karviné. Součástí univerzity je i Matematický ústav a Vzdělávací centrum v Krnově.

Nová fakulta začlení do své nabídky bakalářský a magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce. Programy Mezinárodní teritoriální studia, Specializace v pedagogice a Ošetřovatelství jsou zatím určeny pouze uchazečům o bakalářský stupeň studia. Do budoucna však fakulta plánuje i akreditaci navazujících magisterských či dokonce doktorských programů.

„Fakulta veřejných politik otevře pro Slezskou univerzitu a především pro její studenty nové perspektivy rozvoje v moderně a netradičně koncipovaných studijních programech a oborech zaměřených ve své rozhodující většině na politické a sociální vědy,“ objasnil rektor univerzity Rudolf Žáček poslání Fakulty veřejných politik.

Univerzita počítá s tím, že ještě letos bude mít nově vzniklá fakulta 1200 studentů. Nová součást univerzity zahájí činnost začátkem října.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.