Iniciativa proti šikaně je neformální seskupení klíčových osobností a zástupců organizací a institucí, které usilují o účinné a systematické omezování výskytu šikany na školách.

Iniciativa vzniká pod záštitou Waltera Bartoše, předsedy poslaneckého výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a náměstka ministra školství Jindřicha Kitzbergera.

První setkání Iniciativy proběhlo v úterý v Praze. Jednou z příčin vzniku iniciativy jsou výsledky výzkumů, ze kterých vyplývá, že šikana je plošným problémem všech škol. Dlouhodobé a systémové řešení této problematiky u nás však zatím chybí.

"O celospolečenské závažnosti tohoto tématu a jeho neblahých dopadech již dnes nikdo nepochybuje," uvádí Walter Bartoš, předseda výboru pro vzdělání PSP ČR s odkazem na nezávislé výzkumy provedené v několika posledních letech na českých školách.

Iniciativa navazuje na úspěšný projekt

Založení Iniciativy předcházela listopadová konference úspěšného projektu Nadace O2 a občanského sdružení Aisis s názvem Minimalizace šikany, která proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Projekt Minimalizace šikany iniciovala, financuje a zaštiťuje Nadace O2. Koordinace projektu se zhostilo občanské sdružení AISIS, jež se specializuje na obecně prospěšné a vzdělávací programy.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.