Pár čísel

Více než devět tisíc studentů navštěvuje dvě veřejné vysoké školy a jednu soukromou. Vysokoškolákem je tedy asi každý dvanáctý obyvatel Českých Budějovic. Jihočeská univerzita byla založena v roce 1991 a výrazně pozměnila tvář města. V roce 2006 zde přibyla ještě další veřejná vysoká škola: Vysoká škola technická a ekonomická.

Pro a proti

České Budějovice patří mezi nejhezčí česká historická města. Pro svůj kraj jsou významným kulturním i vzdělávacím centrem. Historie Jihočeské univerzity sahá až do roku 1948, kdy tu byl založen pedagogický institut, což je předchůdce dnešní Pedagogické fakulty. Jihočeská univerzita se snaží o rozvoj zahraniční spoluprácí, ale i partnerstvím s českými univerzitami.

Petr Lang, student oboru Obchodní podnikání na Jihočeské univerzitě, pro Studentské Městečko.cz uvedl: „Budějovice se o svoje studenty vcelku starají. Výuka JČU probíhá většinou ve starších objektech. Takže z některých prostor sálá smrt a funkcionalistická architektura tomu dává pořádný říz.“

Co studovat v Českých Budějovicích

Na sedmi fakultách Jihočeské univerzity můžete studovat obory například z oblastí ekonomiky, humanitních studií, přírodovědy, teologie, zemědělství nebo sociální práce. Prestižní fakultou Jihočeské univerzity je Zemědělská fakulta. Spousta uchazečů tedy míří právě na jeden z jejích oborů. Vysoká škola technická a ekonomická nabízí bakalářské studijní programy oborů Ekonomika podniku a Stavební management.

Od října 2008 zde pak bude nově probíhat výuka oborů na detašovaných pracovištích Stavební fakulty ČVUT Praha a Strojní fakulty TU Liberec. Soukromá Vysoká škola evropských a regionálních studií nabízí v bakalářském programu dva studijní obory v prezenční nebo kombinované formě studia, a to Mezinárodní teritoriální studia a Bezpečnostně právní činnost.

Převzato z portálu Studentské městečko