Nárůst počtu studentů se týká především prezenčního studia, přičemž stoupá zájem studentů o bakalářské programy, na úkor delších magisterských programů. V roce 2007/08 počet poprvé zapsaných do bakalářských programů prezenčního studia (54,7 tis.) více než sedminásobně převyšoval počet přijatých k magisterskému studiu (7,6 tis.).

V roce 2007/08 u nás funguje 68 veřejných a soukromých vysokých škol. Počet soukromých vysokých škol přitom rychle narůstá - v letošním roce nabízí vzdělávání 43 soukromých vysokých škol, zatímco v akademickém roce 2000/01 jich bylo pouze osm.

Obory, které vykazují v České republice nejvyšší procento absolventů terciárního vzdělávání, jsou sociální vědy, obchod a právo. Následuje pedagogika. Naopak nízké je procento absolventů v oborech matematika a statistika.

Nejlepší uplatnění nabízejí obory se zaměřením na IT

Velmi dobré uplatnění absolventů nabízí dnes například obory, ze kterých vychází odborníci na IT (informační technologie). Budoucí zaměstnavatelé se často zajímají o své potenciální pracovníky již v průběhu jejich studia.

Co se týče vyšších odborných škol, kterých je v akademickém roce 2007/08 u nás 177, vzdělává se na nich celkem 28,8 tisíc studentů. Největší zájem je o obory zdravotnické, ekonomické a obory z oblasti pedagogiky a sociální péče.