Akce se konala již tradičně od devíti do sedmnácti hodin v prostorách přízemí a prvního patra nové budovy PEF CEMS. Zde měly jednotlivé firmy své stánky s informacemi a méně čí více tradičními reklamními předměty pro studenty.

Některé z firem využily nabídku dvacetiminutové přednášky, ke které jim byla k dispozici učebna E V, těsně sousedící s přízemím, kde probíhala prezentace organizací.

Pro firmy a instituce začal veletrh již v půl deváté ráno. Oficiální zahájení veletrhu bylo spojeno s úvodním slovem proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Martina Pelikána, Ph.D. a vystoupením Ing. Simony Kolkové, koordinátorky akce. Poté přišly na řadu již zmíněné prezentace firem.

Studenty zajímaly trainee programy a možnosti spolupráce

Workshop je určen zejména pro studenty a absolventy PEF ČZU, kterým pomáhá zvýšit šance na své uplatnění po úspěšném zakončení vysokoškolského studia.

Studenti projevovali tradičně obrovský zájem, zejména v době mezi jednotlivými výukami: zástupců organizací se ptali na jejich nabídky pracovních programů, trainee programy, možnosti spolupráce při vypracování diplomové práce a zajímali se také o další možnosti kooperace.

Druhá strana – přední české firmy a nadnárodní společnosti - se naopak snažila zaujmout talentované studenty a získat je do pozice svých kolegů.