Vznik nové fakulty má podporu i rektora univerzity Václava Havlíčka. Fakulta informatiky (oficiální název zatím není znám) by mohla vzniknout již začátkem roku 2009. První studenti by přijímala pro akademický rok 2009/2010. Na projektu nové fakulty pracuje nyní přípravný tým složený z pracovníků katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT a studentů oborů, které katedra na FEL garantuje. Vůdčí postavou přípravného týmu je profesor Pavel Tvrdík, poradce rektora ČVUT pro informatiku.

Vznik nové fakulty mohou studenti a akademičtí pracovníci podpořit svým podpisem na webových stránkách www.fi.cvut.cz. Fakulta již eviduje podporu více než 1100 signatářů.

České vysoké učení technické bylo zaleženo již v roce 1707. Univerzita má zatím sedm fakult, na kterých studuje téměř 30 tisíc studentů.

S výukou informatiky začali na ČVUT krátce po válce

Začátky výuky informatiky na ČVUT jsou spojeny se jménem Antonína Svobody, který zde jako docent katedry matematiky v roce 1948 zahájil nepovinné přednášky z výpočetní techniky. Vznik katedry počítačů je datován k roku 1964. Nyní ČVUT od projektu nové fakulty očekává, že podpoří výchovu vysoce kvalifikovaných odborníků, stejně jako výzkum v oboru, "který má klíčovou úlohu při transformaci současného světa na informační společnost".

Na českých veřejných vysokých školách nalezneme několik fakult, jež se zaměřují na výuku informatiky. Některé studijní programy jsou zaměřeny technicky, jiné teoretický nebo ekonomicko-manažersky. Jedná se například o Fakultu elektotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě, Fakulu informatiky a statistiky VŠE v Praze, Fakultu informatiky MU v Brně nebo Fakultu informačních technologií VUT v Brně a další (jejich kompletní přehled naleznete v databázi vysokých škol).

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.