Jazykové kurzy probíhají především v zemích, kde se hovoří méně používanými světovými jazyky. Většinou se s nimi tedy nesetkáte v destinacích, kde je oficiální řečí angličtina, němčina, francouzština či španělština. I přesto se však nabízí možnost tyto frekventované jazyky před pobytem procvičit a zdokonalit – většina z hostujících institucí je pro zahraniční studenty sama organizuje.

Výuka probíhá v menších skupinách a je obohacena o přednášky zaměřené na historii a kulturu dané země a též o rozmanité kulturní akce a poznávací výlety. Délka kurzu se obyčejně pohybuje kolem 2 - 3 týdnů, maximální doba je však 6 týdnů. Kurzy se konají vždy před začátkem semestru. Studenti tak mají možnost procvičit si jazyk, ve kterém se v zahraničí chystají studovat, či který budou užívat v rámci pracovní stáže, těsně před začátkem samotného pobytu.

První podmínkou přijetí do intenzivních jazykových kurzů je, že se jich mohou zúčastnit pouze studenti přijatí na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus. Kurzovné je jim hrazeno v rámci stipendia a sami si tak platí pouze dopravu, stravu a ubytování.

Druhá z podmínek stanovuje, že studijním oborem studenta na domácí univerzitě nesmí být jazyk země, která jazykový kurz organizuje. Jinými slovy: vypadalo by přece zvláštně, kdyby student germanistiky žádal o stipendium na intenzivní jazykový kurz pro studium v Německu. Největší zájem o kurzy mají studenti chystající se na studijní pobyt či pracovní stáž ve Slovinsku, Portugalsku, Itálii a Finsku.

Tip na závěr:

Nejkonkrétnější a nejpřesnější informace o zahraničních studijních pobytech vám poskytne zahraniční oddělení Vaší domácí školy. Informace dále naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP):

http://www.naep.cz