V průběhu týdne se uskuteční v posluchárnách univerzitní auly, dopravní fakulty a Fakulty ekonomicko-správní v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách na 30 přednášek odborníků z praxe a ekonomických fakult českých a slovenských vysokých škol.

Cílem projektu je rozšířit spolupráci mezi akademickými pracovníky vysokých škol s ekonomickým zaměřením z ČR a Slovenska a zároveň navázat užší kontakty s odborníky z praxe. Setkání, přednášky a diskuse v rámci celého týdne přispějí nejen ke zpestření a zkvalitnění výuky, ale současně umožní výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky z obou sfér.

V rámci přednáškového projektu vystoupila například členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. Počítá se i s účastí řady vysokoškolských pedagogů z českých a slovenských univerzit. Prostor dostanou i reprezentanti podnikatelské sféry.

Diskuse a prezentace se zaměří na různorodá témata z oblasti ekonomiky, podnikání, managementu nebo marketingu.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.