Ministr školství Ondřej Liška se podle informací na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) dohodl s odbory, že doplní „plošný“ růst mezd učitelů selektivním mechanismem, který by měl zaručit výrazně vyšší odměnu těm pedagogům, kteří splní stanovená kvalitativní kritéria pedagogické práce. Toto opatření má motivovat k dobré práci, a to zejména pedagogy, kteří mají kratší praxi, ale velmi dobré pedagogické výsledky.

S opatřením v oblasti mezd mají souviset i další úpravy, týkající se podmínek, za kterých probíhá výuka, tedy učebních pomůcek, budov apod. Ministr v této souvislosti uvedl, že bude nutné uvažovat o novém rozdělení rolí v celém systému financování regionálního školství.

Závěry jednání budou nyní předloženy zástupcům krajů a obcí, školských asociací a zaměstnavatelů. Ještě v dubnu se pak má uskutečnit setkání, na kterém se budou moci zainteresované strany vzájemně seznámit se svými postoji v této záležitosti.