Certifikát z německého jazyka tedy jednoznačně nemůžeme označit za zbytečnou a nepotřebnou věc. K nejrozšířenějším určitě patří německé zkoušky Goethe-Institutu a rakouské diplomy ÖSD. Obě dvě zkoušky samozřejmě odpovídají Evropskému referenčnímu rámci pro jazyky.

Goethe-Institut, celosvětově působící kulturní instituce SRN, zajišťuje mezinárodně uznávané certifikáty. Zkoušky testující obecnou němčinu zahrnují všechny obtížnosti Evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, A1 až C2.

Většina je určena všem, bez rozdílu věku, ale nalezneme i testy určené speciálně dětem a dospívajícím, jako např. Fit in Deutsch 1 a 2. Lidé orientující se v obchodě a průmyslu jistě již slyšeli o certifikátu PWD, který je v jejich oboru velice uznávaný.

Diplomy ÖSD jsou uznávané po celém světě

Rakouské jazykové diplomy ÖSD jsou celosvětově uznávané, nemusíte se tedy obávat jejich územního omezení. Testy v úrovních A2 až C2 mohou složit všichni zájemci starší šestnácti let, samozřejmě ale existují i dvě varianty určené dětem a mládeži. Diplom DWD je odborně zaměřený na hospodářskou němčinu.

Bez pochyby musíme zmínit i eurocertifikáty TELC, protože němčina je jeden z jedenácti jazyků, které TELC hodnotí.

Výhodou je, že neúspěch u mezinárodních zkoušek z němčiny se nijak netrestá. Naopak si je můžete kdykoli zopakovat a v některých případech dokonce za sníženou cenu.