Kromě konferencí, výstav či koncertů, také například Dny otevřených dveří, kdy budou veřejnosti zpřístupněny univerzitní prostory Karolina či jarní Sportovní hry UK, kde se utkají oddíly pražských vysokých škol v disciplínách jako jsou například aerobik, plavání, volejbal, sálová kopaná či stolní tenis.

Většina akcí bude probíhat v měsících dubnu a květnu, oslavy však budou otevřeny konferencí, nesoucí název „Praha a velká kulturní centra střední Evropy v době Lucemburské (1310-1437)“,  která byla zahájena již 31. března v budově pražského Karolina, zbytek konference bude až do 5. dubna pokračovat v prostorách Katolické teologické fakulty UK.

První z výše zmiňovaných koncertů, konkrétně Koncert ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK, se uskuteční 3. dubna v Českém muzeu hudby. Další z hudebních akcí, světová premiéra skladby Missa Solemnis, pak proběhne 
29. dubna v pražském Rudolfinu.

Studenti budou slavit i sportem 

Jarní Sportovní hry UK budou od 4. do 6. dubna probíhat ve Sportovním centru Univerzity Karlovy, které se nachází v ulici Bruslařská. Další sportovní akcí bude již tradiční Rektorský sportovní den, který pro všechny studenty pořádá Katedra tělesné výchovy  Matematicko-fyzikální fakulty UK. Sportovní den se uskuteční 14. května na sportovištích UK v Praze, Plzni a Hradci králové.

Pro veřejnost velmi atraktivní akcí jsou bezesporu Dny otevřených dveří v Karolinu, v jejichž rámci bude od 5. do 6. dubna možno si s doprovodným komentářem pracovníků Ústavu dějin UK a Archivu UK prohlédnout prostory této historické památky.

Významnou událostí bude slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy, během kterého budou čtyřem významným osobnostem předány čestné tituly doktor honoris causa. Shromáždění se bude konat 7. dubna od 14:00 hodin ve Velké aule Karolina.

Na programu je i řada konferencí 

V prostorách Karolina bude zároveň od 7. do 8. dubna probíhat zasedání rady konsorcia Europaneum, na kterém se sejde 10 zástupců nejprestižnějších evropských univerzit. 10.dubna zde pak proběhne jednodenní konference, týkající se historie, současného stavu a perspektivy univerzit, které se zúčastní zástupci českých i slovenských vysokých škol a mnoho dalších odborníků, zabývajících se touto problematikou.

V rámci soutěže přírodovědného muzea v Londýně se v Křížové chodbě Karolina uskuteční výstava fotografií „Wild photographer of the year – nejlepší fotografie přírody“. Fotografie zde bude možno shlédnout v období od 28.dubna do 30. května.

V Malé aule Karolina bude 16. dubna zahájena mezinárodní studentská vědecká konference „Věda v pohybu – pohyb ve vědě“, která bude do 17. dubna pokračovat v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Poslední akcí, která v rámci oslav 660. výročí založení UK proběhne, bude konference pořádaná Právnickou fakultou UK nazvaná „Nové jevy v právu na počátku 21. století“.