Studenti uvedených ročníků si mohli od letošního letního semestru vybrat z pěti nepovinných předmětů, ve kterých by se měli naučit, jak lépe zvládat stres, vysoká očekávání pacientů, komunikaci s rodinou nemocných i s pacienty, jak řešit konflikty na pracovišti atd.

„Jedná se o součást projektu, který byl podpořen Evropským sociálním fondem“, uvedla manažerka projektu Marie Raková z Profesně poradenského centra Filosofické fakulty UP.

„Studenti si budou moci na modelových situacích vyzkoušet, jak by případné problémy řešili v praxi, a to jim pomůže zvýšit svoje psychosociální dovednosti. Kurzy povedou hlavně lékaři, dále pak psychologové a sociální pracovníci z lékařské fakulty a fakultní nemocnice“, dodala Raková.

Zájem o kurzy projevilo celkem 81 % posluchačů z 240 studentů čtvrtého a pátého ročníku. Z průzkumu vyplynulo, že odbornost představuje pro mediky nejsilnější stránku studia, zato zvládání psychosociálních a manažerských kompetencí pořád zůstává slabým článkem oboru.

Čeho se budoucí lékaři obávají nejvíc

Projekt reaguje především na nedostatečnou připravenost mediků na budoucí praxi. Jak ukázaly výsledky z dotazníků, studentům chybí více praktických a profesních dovedností, z čehož vyplývá strach z možného odborného selhání a poškození pacienta. Obávají se taky toho, jestli budou mít čas na rodinu a přátele a jak budou vycházet s jinými lékaři a ostatním personálem.

Většina dotázaných studentů ocenila možnost otevřené debaty, která podle nich na škole chyběla. Teď se jim naskytla příležitost, jak mohou sami přispět ke zkvalitnění výuky.

Předměty, ve kterých mohou studenti procvičovat svoje psychosociální schopnosti, mají názvy jako „Životní styl jako sebeobrana“, „Dobré vztahy – šance pro život“, „Nebojme se komunikovat“ či „Lékař jako lék - umění naslouchat svým pacientům a jak se z toho nezbláznit“.

Garantem projektu je Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci a koordinaci zajišťuje Profesně poradenské centrum FF UP. Projekt potrvá do 14. června 2008 a konečné ověření úspěšnosti kurzů se bude posuzovat na vzorku asi 260 studentů čtvrtého až šestého ročníku magisterského programu Všeobecného lékařství.