V první řadě na to, zda tábor organizují a vedou osoby kvalifikované (akreditace MŠMT, školení) pro práci s dětmi. Rodiče by měli bez problémů na vyžádání dostat informace o historii tábora, reference na vedoucí nebo i na praktikanty, kteří budou s jejich dětmi pracovat.

Dále by se zájemci měli informovat o programu celého kempu. Jestli je bezpečný, ale také pestrý, jestli vyhovuje věkové skupině dítěte nebo jestli není závislý na počasí. Táborová akce by dále měla být nahlášena hygienické službě a mít dohodu s místním zdravotnickým zařízením. Pořadatel by měl mít úrazové pojištění pro účastníky a případně odpovědnostní pro vedoucí.

Kvalifikovaný zdravotník je nutností

Akce by měla být situována do příjemného prostředí. Volba místa podléhá vyhlášce MZd. č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd. Č. 148/2004. Ta mimo jiné ukládá náležitosti prostorů pro spaní, sportovní, společenskou činnost, vaření a stolování i pro ošetřovnu s izolací nemocných.

Na každém táboře musí být kvalifikovaný zdravotník a povinný je také kontakt s dětským lékařem v místě konání akce. Dobrý tábor poznáte, pokud si pořadatelé s dostatečným předstihem vyžádají informace o zdravotním stavu vašeho dítěte a jeho dalších zvláštnostech. Povinností rodičů by mělo být zajištění lékařské prohlídky a předání lékařské zprávy spolu s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu táboru.

Mějte také na paměti, že pokud má provozovatel kempu jakýkoli problém s poskytováním informací, nebude daný subjekt příliš důvěryhodný.