Školník Zdeněk Buchal má před studenty pověst jednoznačné autority. Na tradičním dělítku mezi studenty a učiteli se pohybuje někde uprostřed. Polovina školy mu smí tykat, ale zlobilové se mají před panem Buchalem na pozoru. Školník si dokázal získat studenty i tím, že s nimi chodí cvičit na kytaru do sklepa, který společně přetvořili v hudební zkušebnu. S dětmi Zdeněk Buchal spolupracuje i v kroužku improvizačního divadla.

Za to, že školník věnuje uměleckým aktivitám studentů svůj čas, byl odměněn pozvánkou na zájezd dějin umění po pařížských galeriích.

"Pedagogika není jen o vzdělávání, přinejmenším stejně důležitá je i výchova. A v té je náš školník nesmírně zdatný pomocník", říká na jeho adresu ředitel Mirek Hřebecký. Letos nacvičilo Gymnázium Jižní Město jako celoškolní projekt muzikál. Svému školníkovi autoři svěřili roli "muže, co umí vše opravit". Jeho forbíny se staly ozdobou každého představení.

V soukromém životě je Zdeněk Buchal naopak velice skromný. Odmítá konzum, nechce automobil. I tím může být pro studenty vzorem.