Na veletrhu bude představeno moderní vybavení pro školy, laboratoře a odborné učebny, nové výukové pomůcky, audiovizuální technika – komplexní řešení interaktivní výuky, projekty pro talentované studenty, nabídky práce a stáží ve firmách, vzdělávání v českých a některých zahraničních školách.

Veletrh je každoročním setkáním ředitelů škol, školských center, s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími odborníky ze státní správy a poradenských organizací. Přináší aktuální informace a mimořádnou příležitost k diskutování záměrů školské státní politiky, které jsou postupně zaváděny do škol.

Studenti z posledních ročníků ZŠ, ze středních i vysokých škol ocení účast českých i zahraničních škol a firem s nabídkou pracovního uplatnění, jazykového a dalšího vzdělávání v České republice a zahraničí. Současně získají aktuální informace o možnostech uplatnění v praxi, poradenství, jak vhodně spojit studium a práci a jak získat finanční podporu ke studiu z fondů EU, dalším studiu v ČR a v zahraničí a letos nově i zapojení do projektů, které jsou financovány zčásti ESF pro ty nejtalentovanější .

Výměnu informací, zkušeností a poznatků bude zajišťovat bohatý doprovodný program probíhající současně s veletrhem. Návštěvníky zveme k aktivnímu zapojení do diskuzí k projednávaným tématům. Kompletní doprovodný program je k dispozici na webových stránkách www.bvv.cz/scholanova.

Informatika středem zájmu

Jistě zajímavou novinkou doprovodných akcí bude konference na téma Safer Internet a nebo konference Moderní ICT pro školy – Informatika nově. Konference bude zakončena neformálním setkáním informatiků k 30. výročí uvedení WordStar a Intel 8086.

Veletrhu se zúčastní tradiční i noví vystavovatelé. Nebude chybět např. firma RC společnost, přístroje pro vědu a vzdělání z Prahy. Firma se specializuje na vývoj a výrobu učebních pomůcek pro elektrotechniku, elektroniku a digitální, řídicí a regulační techniku, MULTIP Moravia s.r.o., která se zabývá prodejem školního, kancelářského a sedacího nábytku.

Z nových vystavovatelů je to Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze s unikátním zařízením pracujícím na principu rozšířené virtuální reality „Spinnstube“, dále Katedra řídící techniky, FEL, ČVUT v Praze představí veřejnosti program CEPOT (Centrum podpory talentů) – podpora studentů VŠ formou projektové výuky orientované na propojení s technickými firmami.

Jedná se o nový typ nadstandardního vysokoškolského vzdělávání, který je studenty a dalšími odborníky hodnocen jako jednoznačně přínosný program. Nebudou chybět ani novinky firmy STABILO, které se specializuje na specifický design a konkrétním využití tužek žáky a studenty ve školách.

Firma DISK Multimedia s.r.o. přichází s výukovým softwarem a zvukovou kartou s MIDI klávesnicí, která je určená pro výuku a snadné zpracování hudby na PC, firma Ing. Jindřich Bím, CSc. - MULTIMEDIA se na veletrh vrací s komplexním řešením interaktivní výuky „Interwrite Learning“ a další.