Na letošním jarním ročníku veletrhu (další obdobná akce bude uskutečněna na podzim) se představil dosud rekordní počet 73 firem, což dokladuje rostoucí oboustranný zájem o veletrh. "Studenti mají možnost setkat se s významnými firmami přímo zde v prostorách školy, firmy jsou prestižní, z pestré palety oborů," říká Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhDr., ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE.

S hledáním budoucího zaměstnání by měly studentům i absolventům Univerzity Karlovy pomoci workshopy pracovních příležitostí, které každoročně pořádají Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta. V minulých letech na tyto akce přišly stovky studentů a účastnily se jich desítky firem. CareerMarket se dlouhodobě zabývá zprostředkováním kontaktu mezi soukromým sektorem a vysokými školami.

Asociace IAESTE Českého vysokého učení technického v Praze pořádala 12. března již 14. ročník Mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí iKariéra 2008. Akce se konala v prostorách fakult elektrotechnické, strojní a stavební ČVUT v Dejvicích pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. „Jedná se o největší událost podobného druhu v ČR,“ řekl k veletrhu iKariéra, jehož se letos zúčastnilo 125 společností, Jakub Weberschinke, PR manažer IAESTE při ČVUT.

Workshop se ujal také na Masarykově univerzitě v Brně. Veletrh Job Challenge 2007 odstartoval projekt na založení kariérního centra Masarykovy univerzity. První ročník veletrhu, který Masarykova univerzita zorganizovala v loňském podzimu v prostorách Ekonomicko-správní fakulty, přilákal zájem zhruba tisíce studentů brněnských vysokých škol, kterým nabídku práce představilo 45 vystavovatelů.

Firmy na veletrzích loví studenty

Již pátý Veletrh pracovních příležitostí pořádaný na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze proběhne ve středu 9. dubna mezi 9:00 a 17:00 v prostorách nové budovy PEF CEMS. Zváni jsou především studenti Provozně ekonomické fakulty hledající zaměstnání, na které se těší zástupci firem z různých oborů podnikání.

Závěrem zbývá dodat, že stabilně největší zájem je o absolventy technických či ekonomických oborů. Klíčovou roli při zprostředkování zaměstnání studentům hraje internet. Naprostá většina veřejných vysokých škol má na webových stránkách informace o možnostech zaměstnání, elektronickou nástěnku práce nebo diskusní fóra pro zaměstnavatele a studenty.