Zkoušky jsou určeny všem, kteří nemají anglický jazyk za mateřský a chtějí si ověřit svou znalost jazyka nebo mít větší životní příležitosti. Studium na VŠ v anglicky mluvících zemích nebo získání lepšího zaměstnání, nejsou jediné případy, kdy vám bude certifikát velkým pomocníkem.

Zkoušky nemusíte skládat postupně, tedy od nejlehčího testu po ten nejtěžší, ale můžete si rovnou zvolit zkoušku odpovídající vašim znalostem. Ale jak rozpoznat tu správnou možnost? Evropský referenční rámec pro jazyky (CEF) vypracovaný Radou Evropy určuje stupeň znalosti všech hlavních evropských jazyků a jednoduše ji rozděluje do šesti úrovní, A1 – C2. Kdy A1 odpovídá začátečníkům a C2 téměř rodilému mluvčímu.

K nejrozšířenějším mezinárodním zkouškám patří ty, které ověřují vaši všeobecnou angličtinu, ale můžete získat certifikát i z obchodní, právní, odborné či finanční angličtiny. Existují dokonce testy vytvořené přesně na míru pro vaše nejmenší.

IELTS uznávají ve Velké Británii, USA i Austrálii

Jedny z nejuznávanějších jsou Cambridgeské ESOL zkoušky, které zajišťují testy pro všechny výše zmíněné úrovně a odvětví. Cambridgeské ESOL zkoušky prověřují čtyři základní jazykové dovednosti, poslech, mluvení, četbu a psaní.

Všeobecně zaměřené zkoušky jsou např. FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1). BEC, zkouška z obchodní angličtiny, je navržena v úrovních B1 až C1. Studenti práv i právníci ocení zkoušku z právnické angličtiny ILEC a finančníci a účetní zase certifikát ICFE.

Pokud se však chystáte studovat nebo žít v zahraničí, nejlepší volbou pro vás bude asi zkouška IELTS, která je uznávána většinou univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. Test IELTS je zadáván všem stejný, vaše pokročilost se určuje až podle počtu dosažených bodů.

Americká testovací organizace ETS zajišťuje další významné zkoušky, TOEFL a TOEIC. Mezinárodně uznávaný TOEFL je založený na podobném principu jako IELTS, tedy jednotný test pro všechny zúčastněné ověřující čtyři základní jazykové dovednosti. Zkouška je určena hlavně studentům úrovně B1 až C1. Test TOEIC je obdobou testu TOEFL, ale zaměřuje se na podnikový a manažerský sektor. Obdobné certifikáty IESOL a ISESOL od City & Guilds a eurocertifikáty TELC jsou vaší další možností.

Musíme si zkoušku obnovovat?

Skoro všechny certifikáty jsou udělovány s celoživotní platností, ale pozor, některé instituce vyžadující složení mezinárodně uznávané zkoušky berou velký ohled na stáří vašeho certifikátu.

Jak vidíte, výběr zkoušek je opravdu nepřeberný, proto je důležité nejednat ukvapeně a zvážit, která z možností je pro vás nejvýhodnější a nejpřínosnější. Dvakrát měř, jednou řež. Hodně štěstí!

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.